Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Snabbare sidvisning

Avatar image
Oct 27, 2015
Erik Liljencrantz wrote
Att ladda sidor i ClubAdmin tar lång tid. Ex: klicka igenom fem personer i klubbens medlemslista en tisdagseftermiddag tar 50 sekunder i ren väntetid - ca 10s per sidvisning. Samma sak verkar gälla visning av första klubbsidan.
Detta kört på modern snabb maskin via 100 mbit fiber till nätet och där alla andra sidvisningar går fort.

Är det något i lösningen som orsakar onödiga väntetider (DNS-timeout, ...) eller är servern underdimensionerad?!?

Hur snabbt kan andra klicka igenom fem personer i en klubb?
Completed
3 votes
Vote
Reply
17 Answers
Avatar image
Oct 28, 2015
Eddie Biemann agent wrote
55 sekunder, men det kommer att bli bättre.
Avatar image
Oct 28, 2015
Staffan Lyttkens agent wrote
Hej
Utvecklingsbolaget kommer efter att ha åtgärdat de mer akuta ärendena påbörja ett digert arbete som bl.a. består i att förbättra prestanda i systemet. Resultatet av detta kommer förhoppningsvis att börja märkas inom kort men arbetet kommer att pågå även under nästa år.
Vad orsakerna är har jag ingen insyn i.

Mvh Staffan
Avatar image
Oct 28, 2015
Erik Liljencrantz wrote
Hej Eddie och Staffan, vore fint om det blev snabbare, men kring 10 sekunder per sidvisning (även kl 00:30 på natten då Eddie sannolikt var ganska ensam i systemet) är såpass långsamt att något måste vara fel - att index saknas i tabeller där data söks frekvent, att uppkoppling mot databasen tar tid, att DNS-slagningar timar ut, att hela systemet kör i något slags debugläge, att webserver och/eller databas har för lite minne, att något annat är direkt felkonfigurerat...

Det borde alltså inte handla om att "förbättra prestandan" som utvecklingsinsats utan analysera var tiden spenderas och rätta till detta.

Är det viktigt och bör prioriteras? Det påverkar hela intrycket av systemet negativt - och konsumerar extra tid för varje användare och orsakar rimligen onödig väntetid för utvecklarna också, så...
Avatar image
Oct 28, 2015
Fredrik Klintebäck wrote
Min skattning för några veckor sedan var snarare 15 sek. Gick igenom prenumeration av program för alla medlemmar, det tog sin tid.
Avatar image
Oct 28, 2015
Kent Vesterberg agent wrote
Servern är absolut inte underdimensionerad och minnet är så stort att hela databasen får plats...
vad jag förstår är att databaskonstruktionen är gjord enligt "skolboken" med datalager och store procedures.
Skolboken tar nog inte hänsyn till svarstider men ger bättre underhållsrutiner.
Det är inplanerat en stor översyn av hela databasen, Kanske denna kan börja göras i november...
Avatar image
Dec 04, 2015
Erik Liljencrantz wrote
Ehum, det är nu äännnnuu långsammare, så långsamt att varje visning av Person och varje klick på Spara tar över en minut. I ett nytt system? Nej, något är radikalt fel. Det är ingen stor datamängd (för en databasserver). Det måste vara ett fel som att index saknas i någon viktig tabell, att slagningar görs i någon loggtabell som bara växer och växer även vid visning av Person eller något annat som bromsar. Analysera frågor mot databasen och deras tidsåtgång. Kolla databasens frågekö. Kolla även andra saker i webservern. Men gör något, så här kan det ju inte fortsätta.
Avatar image
Dec 06, 2015
Eddie Biemann agent wrote
Jag tycker att det mesta fungerar betydligt bättre nu. Att välja medlemmar i personregistret är dock fortfarande lika långsamt, 10-15 sek......
Avatar image
Dec 14, 2015
Kent Vesterberg agent wrote
Det är just detta som ligger i planeringen.
Strax kommer all utveckling läggas på hyllan och alla resurser skall jobba med det vi kallar databas-optimering, dvs just de saker Erik nämner.
Systemet kommer att vara i drift under tiden men några ändringar kan inte göras under tiden databas-optimeringen pågår.
Denna vecka är den sista vi ändrar i systemet innan detta jobb startar
Avatar image
Jan 01, 2016
Eddie Biemann agent wrote
Om databasoptimeringen är gjord märker inte jag någon skillnad på hastigheten....
God fortsättning på det nya året önskar jag hela IT-teamet!
Avatar image
Jan 03, 2016
Kent Vesterberg agent wrote
Den pågår fortfarande.
Vi meddelar när den versionen driftas

Kent
Avatar image
Feb 01, 2016
Erik Liljencrantz wrote
Så är den nya snabba versionen online, provar igen att klicka igenom de fem första medlemmarna i klubben som tidigare tog ca 50 sekunder med långa väntetider för varje sidvisning. Nu sen måndagkväll går det på 45 sekunder i den nya versionen. En eller två månaders arbete med optimering - under tiden inga andra rättningar i systemet - har sparat nedåt 10%...?

Vidhåller att något är fel i grunden när det fortfarande tar så lång tid bara att plocka fram en medlem ur klubben.
Avatar image
Feb 01, 2016
Kent Vesterberg agent wrote
Du tog just den delen av systemet som inte är riktigt klar....

har du inte mätt de andra delarna?
Avatar image
Feb 02, 2016
Eddie Biemann agent wrote
Hela systemet är betydligt rappare nu och hämtning av medlemmar tar i genomsnitt 8 sekunder! :-)
Avatar image
Feb 02, 2016
Erik Liljencrantz wrote
Jag tog den del som var mest uppenbart extra ruskigt långsam, och fortfarande är det.

Om nu arbetet med optimering fortsätter (?) infinner sig frågan: när är det klart så Ni kan fortsätta ordna allt annat?

Gillar Eddie:s ironi :-)
Avatar image
Feb 11, 2016
Erik Liljencrantz wrote
...artikeln på Startsidan om den "nya snabba versionen" av ClubAdmin ligger inte kvar - upplevdes artikeln som alltför ironisk av någon, eller var det något annat fel på den...?
Avatar image
Feb 28, 2016
Kent Vesterberg agent wrote
Du får tolka det hur du vill men versionen är överlag snabbare även om det finns mer att göra.
Medlems--sidan och distriktets sidor skall jobbas vidare med.

Systemet är acceptabelt snabbt nu för att betraktas som användbart. Så är den allmänna uppfattningen. Du har en annan uppfattning.

Nu arbetas det med att tillföra kvarvarande delar i systemet och vissa buggar som poppat upp. Optimering av medlemmar får komma senare
Aug 19, 2020
Mikael Olsson wrote
Tråden startades 2015 men står som planerad. Är det klart nu?