Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Ställ en Rotariana-fråga

Innan du skickar in din fråga så ber vi dig söka efter svaret på denna sajt, många av de vanligaste frågorna finns besvarade här.

Glöm inte att välja ditt distrikt i droplisten, annars kan tyvärr svaret dröja i onödan.