Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Om menyalternativen

Vilka menyalternativ du ser och har tillgång till i ClubAdmin bestäms av vilken roll du har i din klubb.

 

Högst behörighet har klubbens IT-samordnare och i andra änden av behörighetsskalan ligger den vanlige medlemmen utan några särskilda uppdrag. Honorära medlemmar har, enligt SRS styrelsebeslut (liksom RI:s beslut om behörighet i MyRotary) inte tillgång till ClubAdmin.

Behörighetsmatrisen finner du uner mapparna Behörigheter