Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Ursäktad frånvaro

Ursäktad frånvaro finns i tre olika typer:

  • 85-regeln (indikeras med en asterisk vid personens namn)
  • RI-ämbetsman (indikeras med två asterisker vid personens namn)
  • Av styrelsen beslutad närvarobefrielse  (indikeras med två asterisker vid personens namn)

Detaljer om närvarobefrielser

För 85-regelen gäller: en medlem är 65 år eller äldre och medlemmens sammanlagda ålder och medlemsår i en eller flera klubbar uppgår till 85 år eller mer och medlemmen skriftligen har meddelat klubbsekreteraren om sin önskan att bli befriad från närvarokravet och styrelsen har lämnat sitt godkännande. De medlemmar som har denna typ av närvarobefrielse räknas med som närvarande för hela klubbens närvaro.

RI-ämbetsmännens frånvaro. En medlems frånvaro är ursäktad under den tid en medlem tjänstgör som RI-ämbetsman. De medlemmar som har denna typ av närvarobefrielse räknas med som närvarande för hela klubbens närvaro.

Ursäktad frånvaro kan av klubbens styrelse beviljas medlem som pga arbete på eller flytt till annan ort inte kan närvara vid klubbens möten. Denna befrielse kan ges upp till 12 månader. Den är till för att medlemmen inte skall förlora sitt medlemskap pga bristande närvaro och påverkar således, trots närvarobefrielsen, klubbens totala närvaro på ett negativt sätt.

Läs mer om närvaroreglern i Procedurhandboken, paragraf 9.