Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Ändring av e-postadress i ClubAdmin - My Rotary

Om du byter e-postadress och ändrar denna i ClubAdmin, men samtidigt har den gamla som användarnamn hos My Rotar, då kan denna inte ändras automatiskt via Semda.

Du som användare måste därför själv logga in i My Rotary med den gamla adressen och ändra till den nya.

Om du glömt lösenordet och inte längre kan använda den gamla e-postadressen, måste du skicka ett mail till Rotary International, data@rotary.org och be dem göra ändringen där.

Här är en mall för detta mail:

Dear Data Services

I have changed my email address from oldaddress@xxx.se to newaddress@xxx.se.

The address oldaddress@xxx.s is no longer in use and I can’t change my Sign-in-email myself as I can’t login.

Please change my address to newaddress@xxx.se and remove the Login flag. If I need to login to My Rotary again, I will create a new account.

 

With Rotary regards

Name:               Nils Nilsson

Club:                 12345 Club of XXX

District:             23xx

Member ID:      1234567