Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Asterisker framför namnet på medlemmar

En asterisk (*) betyder att medlemmen är befriad enligt 85-regeln

Två asterisker (**) betyder befriad av annan orsak, tillfällig befrielse eller om man har ett RI-uppdrag