Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Tidningsprenumerationer

I detta stycke ställer man in vilken officiell publikation medlemmen skall ha. Idag är detta ett klubbeslut och gäller för klubbens samtliga medlemmar. Detta pga att prenumerationskostnaden kan skilja sig åt mellan olika typer av publikationer, en klubbs medlemsavgift innehåller en viss summa för denna obligatoriska publikation och således kan möjligheten att fritt välja själv orsaka ekonomiska bekymmer för klubben.

Möjligen kommer funktioner för att medlemmen skall uppmärksammas på att det kan kosta extra och att klubben skall kunna debitera var medlem för sig för extra kostnader i en framtida uppgradering av ClubAdmin.