Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Lägga in bild på medlem

2015-05-24
ATT LÄGGA IN EN BILD PÅ KLUBBMEDLEMMARNA.


1. Logga in på ClubAdmin.
2. Klicka på "Min klubb"
3. Klicka på "Personer" till vänster. Nu får du upp listan över klubbmedlemmarna längst till vänster i marginalen. Du kommer med automatik direkt på dig själv.
4. Klicka på den medlem vars foto Du vill föra över.
5. När Du ser informationen om klubbmedlemmen, klicka på fliken "Redigera".
6. Överst finns rubriken BILD. Klicka på "Välj fil". En bild som Du lägger in bör hålla måttet 400x520 pixlar.
7. Bläddra på hårddisken efter bilden Du vill lägga in.
8. Avsluta genom att klicka på "Ladda upp bild"
9. Avsluta genom att klicka på "Spara".
10. Om den nya bilden inte visas måste sidan uppdateras. Tryck Ctrl+F5


Observera att Du måste skala bilderna till den föreslagna storleken. Systemet gör skalning av bilden till olika storlekar beroende på vart den användas. För att få bästa resultat skall förhållandet mellan bredd och höjd var 1 till 1,3.
En Bild användes bara internt inom ClubAdmin och visas inte på hemsidor. Undantaget är för President eller Guvernör där Bild visas på dennes flik. Är man funktionär så visas också bilden på sidan Funktionärer-


Tips:
Om Din bild inte håller rätt storlek så måste den skalas om. Detta kan göras i vilket bildhanteringsprogram som helst. För PC kan man använda det som ingår i Windows, Paint.
Vi ger inga rekommendationer till bildhanteringsprogram då det finns så många program att välja mellan. Många gratisprogram finns att hämta på Internet.
Bildstorlek i systemet är mellan bredden 100-200 punkter men då ClubAdmin kommer att innehålla möjlighet till att skapa matriklar så bör man skapa sina bilder i formatet 400x520 punkter för att få tillräckligt bra tryck-kvalité.