Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Rapporter - e-postlista

Avatar image
Nov 04, 2016
Alf Gunnarsson wrote
E-postlistan är sorterad efter medlemmarnas efternamn, men när man tar ut den i Excelformat är den sorterad efter e-postadresserna.
Naturligtvis bör den även i Excelformat vara sorterad efter medlemmarnas efternamn,
Completed
1 vote
Vote
Reply
5 Answers
Avatar image
Nov 04, 2016
Eddie Biemann agent wrote
Du har väl valt export to Excel, om du i stället väljer att i huvudet till listan spara i excelformat får du den som xlsx och då visas den som på skärmen.

Vänligen,
Eddie Biemann
DITS 2350
Avatar image
Nov 04, 2016
Alf Gunnarsson wrote
Jag kan naturligtvis själv sortera om listan som jag vill ha den, men jag hoppas att du håller med om att listan ska fungera så att även den dataovane rotarianen har nytta av den.

Jag hade hoppats att du skulle svara "Självklart ska vi rätta till det!"
Avatar image
Nov 04, 2016
Eddie Biemann agent wrote
Jag ville bara påpeka att det finns två vägar att ladda ner rapporten. Den ena ger formatet xls och den andra xlsx. Rapportfunktionen är färdig ännu och inte heller släppt till medlemmarna men jag hade för avsikt att ta upp varför de visas olika på nästa IT-rådsmöte.
Avatar image
Nov 04, 2016
Alf Gunnarsson wrote
Tack, det låter bra. :-)
Aug 19, 2020
Mikael Olsson wrote
Tråden startades 2014, men står fortfarande som ny. Hur gick det på IT-rådsmötet, vad blev resultatet?