Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Kan inte hämta lösenord

Vårt system hos one.com tillåter inte de som har e-postkonto att hämta nytt lösenord.

Den funktionen har bara vi som administrerar systemet.

Klubb som önskar nytt lösenord måste begära detta av oss via e-post till support@rotary.se