Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Ekonomisystem

Denna fråga har vi belyst under många år men hittills inte gjort något centralt i våra egna system. Många som jobbar med ekonomi har olika uppfattning vad som är bra och många har "egna" system på jobb eller hemma.

Vi har dock gått ut med en rekommendation på att köra Björn Lundéns BL Bokföring. Rotary har tecknat ett ramavtal med BL. Åberopa detta vid beställning

www.blinfo.se