Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Handböcker och Publikationer från RI

Rotary International har lagt upp en sida med diverse handböcker och publikationer.
Materialet är fritt för medlemmar, klubbar eller distrikt att ladda ner

Denna ligger i en sk DropBox som du finner här:

 

Rotary International has created some manuals and publications, collected in DropBox. This material is free for members, clubs and districts to download.

You find the Englih version of this DropBox here