Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

GDPR-paketet

Nu är de dokument som ingår i GDPR för klubbarna utskickat.

Klicka på dokumenten nedan:

I Samtycke-info.docx finns förtydligande om hur samtycken skall hanteras

 

Obs.

Klubb-avtalet ändrades 2018-05-13

Punkt 5 har fått en uppdaterad lydelse även om detta inte har någon materiell påverkan på avtalet i övrigt och då framför allt vad avser punkt 5.

Klubbar som ännu inte skrivit på avtalet kan hämta denna nya version.

För klubbar som redan skrivit på avtalen, behöver inte förnya dem då denna ändring inte förändrar avtalet syfte