Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

FLYTTA Medlem

Många säger Flytta Medlem när man avser att en medlem byter klubb.

Det finns egentligen inget begrepp som heter Flytta.

När en medlem byter klubb så skall detta ske genom att:

  1. Avgående klubb avslutar medlemskapet för medlemmen. Samtidigt kontaktar man mottagande klubb och berättar att detta är gjort samt på vilket datum det skett. Berätta gärna också vilket RI-nummer medlemmen hade.
  2. När mottagande klubb fått detta meddelande så skall klubben lägga in medlemmen och det skall vara minst en dag senare än avslutet.

Vid inläggningen som sker med en Guide skall man då välja alternativet att personen varit medlem tidigare. Man kommer då till en bild där medlemmen skall väljas och då klickar man på SÖK.

Om man vet RI-numret söker man på detta. Annars sker sökningen på namnet. Ett tips är då att inte skriva in för mycket. Ju mer man skriver ju större risk är det för felstavning och att man därmed inte hittar medlemmen.

Om man inte hittar medlemmen men man är säker på att han/hon har funnits så beror det på ett av två alternativ:

  1. Medlemmen har ännu inte avslutats av den tidigare klubben. Man måste då kontakta denna.
  2. Man har inte angett rätt sökbegrepp och därmed missat medlemmen. Gör om sökningen, korta ner sökbegreppet. Tänk på alternativa stavningar, t.ex. att Karl kan skrivas Carl o.s.v.

MAN FÅR INTE GÅ VIDARE och lägga in medlemmen som ny. Då tappas historiken, medlemmen får nytt RI-nummer, det kan bli dubbletter mm.

Kontakta supporten om det är problem. Gör man fel så orsakar det manuellt arbete för personalen.

support@rotary.se