Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Närvarostatistik till Excel

Aug 13, 2015
Weine Åstenius wrote
Det skulle vara bra att kunna föra över närvarorapporteringen till Excel,
så kan man man lätt göra de sammanställningar som den egna klubben behöver
Weine Åstenius
Completed
1 vote
Vote
Reply
6 Answers
Aug 13, 2015
Gert Brushammar agent wrote
Hej Weine!

Ja, det skulle vara en trevlig funktion! Just nu är det dock inte något som vi kan lägga över på utvecklarna, de har fullt sjå med att få till systemet i tid enligt kravspecen. Men jag lägger in idén som förslag för fortsatt utveckling.

---
Vänligen,
Gert Brushammar
DITS 2400

---
För att se historiken på detta ärende klickar du på länken:
http://support.rotary.se/ticket_ldS7SvN7lr87AsxA
Avatar image
Oct 27, 2015
Erik Liljencrantz wrote
Tittar under Rapporter i ClubAdmin, här borde det finnas möjlighet att ta fram utdrag för klubbar som vill "jobba vidare" med data, som medlemslistor, närvaro med mer, men finns endast fem förformaterade rapporter som visas i någon slags "rutnätsplugin" som sedan kan exporteras som XLS/PDF/DOC. Särskilt Medlemsdata med en flik per medlem i Excel är extra svår att jobba vidare med.
Enkla datautdrag med en medlem per rad och kolumner med adress, kontaktuppgifter med mer borde finnas (och fanns i gamla systemet). Och liknande utdrag med fokus på närvaro.
Att "utvecklarna har fullt sjå" att ens få systemet att fungera hjälpligt har organisationen drabbats av, men få medlemmar verkar ha insett att det är så - och naturligtvis bedrövligt att Rotary 2,5 år efter upphandling av nytt system sitter med ett system som till och med är sämre med färre och långsammare funktioner än det gamla systemet...
Oct 27, 2015
Gert Brushammar agent wrote
Så vad tycker du man ska göra? Rapporterna står redan på önskelistan.

---
Vänligen
Gert Brushammar
DITS 2400
Avatar image
Oct 27, 2015
Erik Liljencrantz wrote
Hej Gert, nu vet jag inte vilken "önskelista" Du menar och vad som står om rapporter där. På "Oktoberlistan" med punkt 1-10 finns det inte med. Just utdrag ur databaser är annars tämligen enkla funktioner att skapa (några select-satser med loopar runt) och ger möjlighet att "jobba vidare" med uppgifter när den rapport eller delfunktion man egentligen önskar saknas i ett system. Konkret:
+ skapa utdrag med en rad per medlem och kolumner för fält som adress, epost, mobil med mer
+ skapa utdrag med en rad per medlem och kolumner för möten under året med närvarokryss

Redan i det gamla systemet fanns möjlighet att ta ut sådana utdrag.
Oct 27, 2015
Gert Brushammar agent wrote
Med "önskelistan" menar jag sådant som vi vill gå vidare med efter att den avtalade leveransen gjorts den 30 november. Det som står på oktoberlistan är de åtgärder som vidtas inom ramen för avtalet just nu.

Även enkla funktioner tar tid att implementera, testa och driftsätta. Det skulle ta resurser från arbetet med slutleveransen och den tiden finns inte. Ingen leverantör som har ett viteshot över sig om leveransen försenas skulle gå med på att göra saker utanför avtalet.

---
Vänligen
Gert Brushammar
DITS 2400
Aug 19, 2020
Mikael Olsson wrote
Tråden startades 2015 men står som Ny. Hur har det gått med överföringen av närvarorapporteringen till Excel? Är tråden avslagen?