Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Kan inte lägga in Talare eller Text på Program

För att kunna mata in text och talare måste man först Spara programmet.

Därefter kan man öppna det för Redigering och mata in resterande uppgifter.

Anledningen är att man vid Spara gör alla kontroller. Skulle det då vara några fel så skulle det varit onödigt att förlora allt man lagt in under texten.

Inmatning av Talare skall förenklas men det finns i Dokument-sidan en Lathund för detta

Other Articles