Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Kan inte logga in i Kontrollpanelen

Den kontrollpanel som syns på första sidan är till för administratörer.

Klubb som vill göra inställningar på sitt konto ska först välja Webmail. På nästa bild finns Kontrollpanel uppe till vänster.

Välj denna och logga sedan in