Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Leverantörer i Sverige

Det finns ett antal licensierade Leverantörer/Återförsäljare av Rotary-pinaler.

I Sverige finns två:

Sporrong: http://rotary.sporrongshop.com/Startpage/Startpage.aspx?MenuID=2007

JSON: http://www.jsonshop.se/rotary/login