Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Så behandlar Rotary dina Personuppgifter

Så behandlar ROTARY dina personuppgifter

Nedanstående text finns som bilaga till denna artikel

 

Vi inom Rotary ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av ditt medlemskap i Rotary. Vi behöver behandla dina uppgifter för att du ska kunna vara medlem i Rotary.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter?

Det är den Rotary-klubb som du är medlem i som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter, så kontakta din klubb eller distrikt. Du kan också skicka ett mail till vår support: E-post: support@rotary.se

Rotary International är också ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och kommer att informera dig särskilt om detta.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Rotary hämtar in uppgifter i första hand direkt från dig. Det gäller namn, födelsedatum (ej personnummer), kön, adress, e-postadress, telefonnummer samt uppgifter om ditt yrke (klassifikation), kontaktuppgifter till arbetsplats samt datum för inträde i Rotary och klubb. Dessa uppgifter kompletteras och uppdateras av klubbens sekreterare (eller utsedd registeransvarig).

För de som har förtroendeuppdrag i klubb, distrikt eller kommittéer samlar vi även in uppgifter om dessa uppdrag. Uppgifterna behålls under hela tiden som ett medlemskap löper. När ett medlemskap upphör sparas uppgifterna till cirka tre månader efter rotary-årets utgång. I vissa fall kan vissa uppgifter finnas kvar längre, t.ex. anteckning om en förtroendevalds engagemang i Rotary. Om du begär att alla personuppgifter skall tas bort kan du inte längre vara medlem i Rotary

När du loggar in i ClubAdmin på www.rotary.se kan du se och ändra i uppgifter som finns om dig.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Som en förutsättning för att du ska kunna vara medlem behöver vi registrera uppgifter om dig för att hantera ditt medlemskap men också för att vi ska kunna bedriva rekryteringsarbete av nya medlemmar, ta fram underlag för statistik och debitering samt erbjuda dig och alla andra medlemmar bra möjligheter till kontakter. En annan förutsättning för medlemskap är att vi skall meddela dina kontaktuppgifter till Rotary International.

Vilken laglig grund har vi för att behandla dina personuppgifter?

Rotary behandlar primärt dina personuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter enligt det ingångna avtalet om medlemskapet. För övriga ändamål behandlar vi dina personuppgifter därför att Rotary har ett berättigat intresse av att kunna tillhandahålla en bra tjänst till sina medlemmar.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna spara tills tre månader efter Rotayårets utgång.

Utlämnande av dina personuppgifter

Rotary i Sverige lämnar ut medlemsuppgifter inklusive person- och kontaktuppgifter till Rotary International i USA. Uppgifter om medlemskap i Rotary och kontaktuppgifter kan i begränsad omfattning även lämnas ut till samarbetspartner inom Rotary, t.ex. Ungdomsutbytet, Läkarbanken och U-fonden.

I de fall Rotary nyttjar externa parter för att hantera administration (t.ex. fakturering) överlämnas uppgifter till dessa i nödvändig utsträckning och då upprättas regelmässigt personuppgifts-biträdesavtal.

SRS lämnar också ut dina adressuppgifter till tidningen Rotary Norden i samband med utgivningar. Rotary Norden raderar adressuppgifterna efter varje utgivning.

Dina rättigheter

• Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran skickas till din klubb. Du kan också själv ta ut en rapport i vårt system ClubAdmin närhelst du önskar och detta är kostnadsfritt.

• Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta din klubb.

• Du kan anmäla om du vill att dina uppgifter inte längre ska behandlas av Rotary för e-postutskick, till exempel veckans program.

• Du kan lämna klagomål om Rotarys hantering av dina personuppgifter direkt till myndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

 

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter?

Kontakta din klubb eller distrikt.

Du kan också skicka ett mail till vår support: E-post: support@rotary.se

 

Vänligen notera att bolag/stiftelser inom Rotary i Sverige utöver vad som anges i denna information självständigt kommer att behandla personuppgifter i sin respektive verksamhet.