Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

FACEBOOKFLÖDE på hemsidan

Genom att följa anvisningarna kan man länka in klubbens Facebooksida som ett flöde på hemsidan. Det här innebär att inlägg på Facebook automatiskt visas på hemsidan.