Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Publik önskelista med möjlighet att rösta på.

Aug 21, 2020
Mikael Olsson wrote
Det skulle vara smutt om önskelistan som ni på IT-supporten har, läggs ut publikt så vi som användare kunde ta del av förslagen/önskemålen från Sveriges rotarianer och IT-supportens svar till dessa förslag. Vi användare skulle ges möjlighet att rösta för andras förslag och kunna se om andra användare har samma/liknande förslag och på så vis kunde vi i förlängningen utvärdera vilka önskemål som användarna anser är mest akuta/mest angelägna/högt prioriterade. Utveckling kan bara ske i dialog och diskussion med andra och när alla ser det gemensamma målet. Därför är det vitalt att vi har håller en hög tillåtande transparent nivå på diskussionerna.
Under review
0 votes
Vote
Reply