Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Grått fält på klubbens hemsida

Vi kallar det Övertäckningsbox.

Tanken är att kunna skriva in en text som är något karaktäristiskt för klubben. Boxen har grå bakgrund.

Denna box och text kan släckas om man inte vill ha den.

Detta görs under Min klubb - Webplats - Hem:

Rutan Visa övertäckningsbox styr om den skall synas eller ej