Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Hur mycket pengar har jag på TRF kontot?

Här kommer en nyinspelad film som beskriver hur man tar ut en rapport från RI om hur mycket pengar man har till sitt förfogande i klubben för att beställa PHF.

Det är bara President, Sekreterare och executive Secretary som kan ta ut denna rapport.

Här finns filmen: