Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

ClubAdmin

HANDBOK ClubAdmin

Detta är handboken för ClubAdmin. Uppdaterad 2020-11-18

FACEBOOKFLÖDE på hemsidan

Genom att följa anvisningarna kan man länka in klubbens Facebooksida som ett flöde på hemsidan. Det här innebär att inlägg på Facebook automatiskt visas på hemsidan.

FLYTTA Medlem

Många säger Flytta Medlem när man avser att en medlem byter klubb. Det finns egentligen inget begrepp som heter Flytta. När en medlem byter klubb så skall detta ske genom att: * Avgående klubb avslutar medlemskapet för medlemmen. Samtidigt kontaktar man mottagande klubb och berättar att detta är gjort samt på vilket datum det skett. Berätta gärna också vilket RI-nummer medlemmen hade. * När mottagande klubb fått detta meddelande så skall klubben lägga in medlemmen och det skall vara min...

Ändra till honorär

För att omregistrera en aktiv medlem som honorär får du göra manövern i två steg: 1. Avsluta medlemmens aktiva medlemskap och sätt ett slutdatum för det 2. Vänta en dag så att SEMDA kan skicka över informationen till RI/MyRotary (det sker automatiskt på natten) 3. Dagen efter steg 1 hämtar du in den nyss borttagna medlemmen som honorär med startdatum dagen efter det angivna slutdatumet För steg 1 och 3 använder du de funktioner som finns under Guider.

Om menyalternativen

Vilka menyalternativ du ser och har tillgång till i ClubAdmin bestäms av vilken roll du har i din klubb. Högst behörighet har klubbens IT-samordnare och i andra änden av behörighetsskalan ligger den vanlige medlemmen utan några särskilda uppdrag. Honorära medlemmar har, enligt SRS styrelsebeslut (liksom RI:s beslut om behörighet i MyRotary) inte tillgång till ClubAdmin. Behörighetsmatrisen finner du uner mapparna Behörigheter