Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Lägga in bild på medlem

2015-05-24 ATT LÄGGA IN EN BILD PÅ KLUBBMEDLEMMARNA. 1. Logga in på ClubAdmin. 2. Klicka på "Min klubb" 3. Klicka på "Personer" till vänster. Nu får du upp listan över klubbmedlemmarna längst till vänster i marginalen. Du kommer med automatik direkt på dig själv. 4. Klicka på den medlem vars foto Du vill föra över. 5. När Du ser informationen om klubbmedlemmen, klicka på fliken "Redigera". 6. Överst finns rubriken BILD. Klicka på "Välj fil". En bild som Du lägger in bör hålla måttet 400...

Vad betyder asteriskerna som en del personer har vid sitt namn?

När man går in på "Personer" i ClubAdmin har närvarobefriade personerenligt "85-regeln" en asterisk bredvid sitt namn. De som har dubbla asterisker vid sitt namn har "annan närvarobefrielse", dvs sådan som beslutats av styrelsen eller om man är RI-ämbetsman såsom t ex en distriktsguvernör. Detaljer om närvarobefrielser För 85-regelen gäller: en medlem är 65 år eller äldre och medlemmens sammanlagda ålderoch medlemsår i en eller flera klubbar uppgår till 85 år eller meroch _medlemmen skriftligen...

Ursäktad frånvaro

Ursäktad frånvaro finns i tre olika typer: * 85-regeln (indikeras med en asterisk vid personens namn) * RI-ämbetsman(indikeras med två asterisker vid personens namn) * Av styrelsen beslutad närvarobefrielse(indikeras med två asterisker vid personens namn) Detaljer om närvarobefrielser För 85-regelen gäller: en medlem är 65 år eller äldre och medlemmens sammanlagda ålderoch medlemsår i en eller flera klubbar uppgår till 85 år eller meroch_medlemmen skriftligen_har meddelat klubbsekrete...

Tidningsprenumerationer

I detta stycke ställer man in vilken officiell publikation medlemmen skall ha. Idag är detta ett klubbeslut och gäller för klubbens samtliga medlemmar. Detta pga att prenumerationskostnaden kan skilja sig åt mellan olika typer av publikationer, en klubbs medlemsavgift innehåller en viss summa för denna obligatoriska publikation och således kan möjligheten att fritt välja själv orsaka ekonomiska bekymmer för klubben. Möjligen kommer funktioner för att medlemmen skall uppmärksammas på att det kan...