Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Ändra till honorär

För att omregistrera en aktiv medlem som honorär får du göra manövern i två steg:
1. Avsluta medlemmens aktiva medlemskap och sätt ett slutdatum för det
2. Vänta en dag så att SEMDA kan skicka över informationen till RI/MyRotary (det sker automatiskt på natten)
3. Dagen efter steg 1 hämtar du in den nyss borttagna medlemmen som honorär med startdatum dagen efter det angivna slutdatumet
För steg 1 och 3 använder du de funktioner som finns under Guider.