Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Jag är begränsad i MyRotary, varför?

Alla medlemmar kan logga in i MyRotary på rotary.org, men bara vissa har rättigheter att ladda ner rapporter mm. Övriga kan logga in och se sin bidragshistoria och även skicka sina bidrag direkt med kreditkort.
 
SEMDA överför de klubbfunktionärer som skall registreras i Medlemswebben:
  • President
  • Secretary
  • Executive Secretary
  • TRF Chair
  • Treasurer
  • Member Chair
Av dessa så är det de tre första som har fulla rättigheter för klubben. Om du är någon av dessa tre men fortfarande inte kommer åt allt i Medlemswebben beror det troligen på att du inte är uppsatt som denna funktionär i Webbtjänsten. Observera att du får inte dina rättigheter förrän du tillträtt din funktion, normalt sett den 1 juli.
 
Efter att klubben uppdaterat t.ex. en funktion som Executive Secretary så dröjer det till nästa dag innan informationen gått över till Medlemswebben då det körs i nattkörningen (svensk tid).