Detta är supportportalen för de Rotarydistrikt i Sverige som är medlemmar i SRS (Svensk Rotaryservice), dvs 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2380, 2400 & 2410. Om din klubb tillhör distrikt 2370 eller 2390 ber vi dig kontakta er DITS i respektive distrikt. De klubbar som fortfarande använder ClubAdmin i dessa två distrikt skall dock använda denna portal för support.

Vad är SEMDA?

SEMDA är ett fristående system som "matas" med data från ett medlemshanteringssystem för Rotaryklubbar, i Sverige/Lettlands fall heter det matande systemet ClubAdmin. Klubbar och distrikt kan inte logga in i SEMDA, det är ett system som leverantören SEMDA AB handhar.

SEMDA tar emot informationen och jämför den med vad som finns i Rotary Internationals medlems- och klubbdatabas (MyRotary).

När SEMDA hittar skillnader så skickar SEMDA in ny, uppdaterad data som kommer från det lokala medlemshanteringssystemet in till MyRotary.

När en ny medlem läggs in i ClubAdmin så skickas den nya medlemmen även till My Rotary och ett RI-medlemsnummer kommer i retur från My Rotary vilket läggs in i ClubAdmin. Detta är idag den enda kommunikation som går tillbaka in i ClubAdmin.

Detta innebär att vi alltid skall utföra ändringar i vårt lokala system, ClubAdmin, som i sin tur uppdaterar MyRotary. Skulle vi utföra ändringar i My Rotary så kommer de att försvinna eller ligga som medlemmar i My Rotary men inte i ClubAdminDärför måste ALL medlems- och klubbhantering ske i ClubAdmin.

SEMDA körs varje natt. Det innebär att ändringar i ClubAdmin blir synliga först dagen efter i My Rotary.

 

SEMDA körs för närvarande i dessa länder:

  • Sverige
  • Danmark
  • Finland
  • Schweiz
  • Belgien
  • Luxemburg
  • Tyskland
  • Österrike
  • Italien
  • Frankrike

Detta innebär att 14% av våra 1.200.000 medlemmar passerar Semda